Miquel Àngel Veny

Recull de reflexions

El futur del subministrament energètic

fusteret | 04 Febrer, 2009 14:55

Aquesta es una pregunta que s'ha fet i es fa molt gent. Cap on anam, o millor dit, cap on hariem d'anar en matèria energètica. El que es clar es que el sistema actual es un sistema obsolet, extremadament contaminant i ineficient.

Actualment, a Mallorca ens trobam en que tenim un subministre elèctric centralitzat en unes poques centrals tèrmiques, que presenta tota una sèrie de problemes per poder qualificar-se com a un bon sistema de subministrament d'electricitat. Problemes que es poden resumir en tres aspectes:

  • Es un sistema de generació i subministrament d'energia extremadament contaminant. Per una banda, està el fet de que utilitza combustibles fòsils en la generació, el que produeix grans emissions de gasos efecte hivernacle a l'atmósfera i per altra banda està el fet de que les centrals utilitzen l'aigua del mar per a la refrigeració (per això estan al costat del mar), i aquesta aigua una vegada ha passat per circuït de refrigeració torna al mar calenta, provocant alteracions a l'ecosistema de la zona.
  • Es un sistema molt ineficient. Només s'aprofita entre un 30 i un 35% de l'energia que es genera. Entre altres coses, això es deu a la llunyania entre els centres generadors i els receptors.
  • Es un sistema molt insegur. Si una central té algún problema que faci que hagi de deixar de subministrar electricitat, es provoca una forta sobrecàrrega del sistema i es produeix una caiguda total (com va passar recentment), ja que les altres centrals no poden assumir el buït deixat per la que ha fallat.

Per tot això, es necessari començar a pensar i a debatre cap a on hem d'anar. Està clar que el futur està en les energies renovables, en el cas de Mallorca l'energia solar (som uns privilegiats per la gran quantitat de dies a l'any de sol que tenim) i l'energia eòlica. Però també es veritat que les energies renovables actualment encara no tenen capacitat per ser una alternativa a cubrir tot el subministre. Per tant, es necessari continuar implantant sistemes per aprofitar aquestes energies (com els camps fotovoltaics) i sobretot  continuar avançant  tecnològicament  per augmentar l'aprofitament, l'eficiència, etc.

Per tant, les energies renovables poden ser una solució a llarg plaç, per a un futur no molt pròxim. Això fa que per al futur inmediat ens haguem de decantar per utilitzar sistemes més eficient i menys contaminants, com pot ser la descentralització energètica amb centrals de cogeneració.

La cogeneració, que no es altra cosa que la generació combinada de calor i electricitat, es un sistema que en un futur molt recent pot ser una alternativa molt més eficient i menys contaminant que el sistema de generació actual. Quan parlam de cogeneració no parlam de futur, sinó de present, ja que es un sistema que es comença a utilitzar a diferents llocs amb molts bons resultats.

La cogeneració no deixa de ser un sistema que utilitza combustibles fòssils per a la generació d'energia (tot i que també es pot utilitzar la cogeneració amb altres tipus de combustibles com la biomasa, encara que falta perfeccionar aquests sistemes), però el que la fa diferent es que redueix les emissions de forma molt considerable i augmenta l'eficiència fins al voltant d'un 80%, front al 30-35% que tenim actualment.

Un altre fet que suposa la cogeneració, es la descentralització energètica, ja que per utilitzar aquest sistema es necessari que el centre generador estigui pròxim als receptors. Això suposa tenir moltes més centrals generadores petites en lloc d'unes quantes grans centrals. I de passada, aquest fet fa que sigui molt més segur pel que respecte a la pèrdua de subministre. Amb el sistema actual, com ja he comentat, si cau alguna central es produeix un col·lapse de tot el sistema, ja que la resta de centrals no poden assumir el subministra d'aquesta i es produeix un col·lapse; però amb un sistema descentralitzat, si una central falla, la resta no tenen cap problema per assumir el subministre elèctric, ja que hi ha moltes centrals i la pèrdua d'una no suposa una sobrecàrrega del sistema. 

A més, les centrals no han d'estar situades al costat del mar, ja que l'aigua que utilitzen per refrigerar després també es utilitzada per a calefaccions. La cogeneració, com ja he comentat, es un sistema combinat de calor i electricitat, per tant no només ens aportaria electricitat, sinó que també calefacció, etc.

Per tot això, la cogeneració pot ser la opció en un futur molt pròxim per al subministrament energètic, mentre s'avança en el perfeccionament d'altres sistemes energètics no contaminants. Una opció menys contaminant, més eficient i que a més ens aportaria aigua calenta i freda, i no solament electricitat.

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb