Miquel Àngel Veny

Recull de reflexions

LA MOBILITAT, SOSTENIBLE

fusteret | 22 Setembre, 2010 15:14

            Avui, 22 de setembre, es el dia mundial sense cotxes, que culmina la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura.

 

            Com es ben visible, el transport privat, que es el menys sostenible que hi ha, continua essent de bon tros el mitja de transport més utilitzat en els desplaçaments quotidians a la nostra illa. Només a mode d’exemple, i per documentar l’afirmació abans realitzada amb dades, més del 30% de les emissions de gasos efecte hivernacle que es produeixen a Mallorca, provenen dels mitjans de transport. A les Illes Balears, un 60% de l’energia es consumida pel transport (quan la mitjana espanyola es del 39%); i tenim una quantitat de cotxes de 623 cotxes per cada 1000 habitants, el que suposa que som de les regions d’Europa amb més cotxes.

 

            Amb tot això, i en la línia seguida pel partit socialista en els darrers anys, no ens queda altra que continuar advocant per a que la mobilitat es realitzi baix criteris de sostenibilitat. I més, quan durant aquesta setmana europea de reivindicació de la mobilitat sostenible, ens han sobtat noticies com que el PP i UM exigeixen llevar el carril bici de Palma. Una noticia molt preocupant pels que hem lluitat, lluitem i lluitarem decididament per a que la mobilitat del futur estigui basada en el transport públic, com a vertebrador de molts dels desplaçaments quotidians tant interurbans com intraurbans, tot i que aquests darrers reforçats amb altres tipus de mitjans de transport no contaminants com es la bicicleta o fins i tot, els desplaçaments caminant quan parlem de distàncies a recórrer curtes.

 

            La lluita contra el canvi climàtic, es una de les grans prioritats que han de tenir, i en aquests moments tenen, els nostre governants. El canvi climàtic, es una realitat, però s’ha de lluitar per minimitzar al màxim els seus efectes. Un dels grans pilars en la lluita contra el canvi climàtic, es la potenciació de la mobilitat sostenible, ja que així es pot aconseguir una reducció més que important de les emissions dels gasos causants de l’efecte hivernacle. El partit socialista, des de les institucions, ha iniciat un camí, que serà llarg i dur, però que esperem que culmini en el futur en una illa que sigui un exemple de mobilitat sostenible, amb un transport públic que connecti de manera efectiva i barata tots els pobles de l’illa amb Palma, i amb els seus referents comarcals, que uneixi els grans eixos (Alcudia – Palma, Artà/Capdepera – Palma i Felanitx/Santanyí – Palma) i que una vegada a Palma permeti una connexió ràpida i eficaç amb qualsevol punt de la ciutat.

 

            A part de la potenciació del transport públic, com ja s’ha apuntat, s’ha de continuar treballant per a que els desplaçaments interiors de les ciutats i pobles, no es realitzin el cotxe, i si es possible amb cap tipus de transport motoritzat, sinó en bicicleta o a peu. Es molt important continuar amb aquesta política iniciada de potenciació d’aquest transport, amb la creació de carrils bici, d’aparcaments de bicicletes, etc. El transport no motoritzat es el més net, i si volem aconseguir que les ciutats siguin espais sense fums, que no cal recordar que són perjudicials per a la salut, a part de també ser-ho per al medi ambient, no ens queda altre camí que continuar treballant decididament en aquesta línia.

 

            Finalment, no seria adequat acabar aquesta reflexió, sense animar a tothom a que ens ajudi en aquest propòsit. Aconseguir arribar a un escenari on la mobilitat sigui sostenible i segura, no serà fàcil, el camí està iniciat, estem treballant en ell, però sense l’esforç i el compromís de tots no ho aconseguirem. La celebració de dies com aquest d’avui, i setmanes com la que culminem avui, en el futur no hauria de ser necessari.

Nou canvi en l'enllumenat públic de Porreres

fusteret | 14 Setembre, 2010 16:24

Recentment, com tots sabeu, l'Ajuntament va realitzar un canvi en l'enllumenat públic del nostre poble. Aquest canvi, era necessari per l'estat en que es trobava el vell enllumenat, i també per adaptar-nos als temps que corren, i posar bombetes de baix cost, que a part de consumir menys, i tenir un efecte en l'economia local (lleu), contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic.

Fins aquí, tot semblava indicar que des de l'equip de govern s'havia actuat en conseqüència i s'havien pres tota una sèrie de decissions acertades. Però res més lluny de la realitat, els fets han demostrat que es tracta d'una nova demostració de la improvització i la mala gestió que ja fa temps que regne al nostre Ajuntament.

El primer canvi de l'enllumenat, segons diverses fonts, va costar uns 38.000 euros, preu que no entrarem a valorar si es consonant amb el preu de mercat que hi ha per aquest tipus de feines. Però aquest no es el problema del canvi de l'enllumenat, el problema es que les bombetes que es varen possar pràcticament no fan llum, el que suposa que anar pel carrer els vespres no sigui de lo més còmode, això sense entrar en que hem estat quasi un més amb mig poble fora llum, i ningú semblava capaç de donar sol·lució al problema; curiós, si més no.

No sabem qui va ser el responsable de la contractació del canvi de l'enllumenat, però se li hauria d'explicar que les coses s'han de veure, provar,.... abans de comprar, que es el que tothom fa a casa seva, i es el que els polítics hem de fer quan gestionam els doblers públics, perquè no es pot oblidar que són els doblers de tots els porrerencs i porrerenques.

Es veritat que el nou enllumenat deixa els carrers molt foscos, i que la gent demanda un canvi. Però lo que no està tan clar, es que en la situació econòmica tan dolenta com es troba el nostre Ajuntament ara s'hagin de gastar altres 38.000 euros (suposant que el preu del primer canvi s'ajustava al preu de mercat, el preu del nou canvi ha de ser força similar) en canviar novament l'enllumenat, tal com ha anunciat el sr. Batlle recentment.

Ja es hora que al nostre poble es començi a fer feina seriament, i es deixi de banda aquesta improvització i mala gestió que s'ha instal·lat al nostre Ajuntament. Es hora de que es facin càrrec de la gestió del poble polítics seriosos i compromesos. 

LES PRINCIPALS LINIES DE FEINA EN MATÈRIA MEDIAMBIENTAL

fusteret | 24 Setembre, 2009 08:44

Baix el meu punt de vista, hi ha tota una sèrie de línies de feina en matèria mediambiental, en les que s’hauria de fer una feina molt decidida, ja que són bàsiques per aconseguir reduir la contaminació, millorar el nostre entorn, aprofitar millor els recursos naturals i lluitar contra el canvi climàtic. Tot i que es podria fer feina en molts més camps, consider que n’hi ha 4 que s’han de marcar com a estratègics, i que són: 

Reciclatge:  

És necessària una feina molt més decidida en la conscienciació de la gent vers la necessitat de reciclar i aconseguint la implicació de tots els ajuntaments de l’illa que encara no mostren sensibilitat vers el tema. Hi ha molts Ajuntament que han posat en marxa la recollida selectiva, però també es veritat que encara n’hi ha que no ho han fet i seria molt important que tots s’impliquessin en el tema, començant pel més important, Palma, ja que la seva població representa la meitat de la de l'illa. 

-  Fuites d’aigua en les canalitzacions d’aigua potable:  

És un altre dels grans problemes que patim a la nostra illa. Hi ha càlculs que indiquen que es perd al voltant del 30% de l’aigua en fuites. S’hauria de fer una feina decidida i coordinada de lluita contra les fuites, a tots els municipis, millorant la xarxa si es necessari, arreglant les fuites actuals i implantant sistemes de detecció de fuites per intentar que aquest percentatge es redueixi a 0.

Fuites en el clavegueram:

Així com en les canalitzacions d’aigua potable, el clavegueram també pateix fuites. Aquestes fuites, a diferència de les altres, són altament contaminants pel subsòl i en conseqüència per les aigües subterrànies. També s’haurien de posar en marxa iniciatives de millora de les xarxes de clavegueram, de detecció de les fuites actuals i d’instal·lació de sistemes de detecció de fuites. 

Energies renovables i netes:  

Tot i que en els darrers anys s’ha fet feina en la promoció i implantació d’aquest tipus d’energies, encara hi ha molta feina a fer, ja que percentualment el seu aport energètic encara representa molt poc. S’ha de continuar amb la implantació d’aquestes energies però d’una manera més decidida, així com cercar nous possibles sistemes i tècniques per tal d’aprofitar-les millor.

Falcons per protegir La Seu?

fusteret | 19 Agost, 2009 09:35

L'altre dia me va sorprendre una noticia que va sortir al Diari de Mallorca (10/08/09) que es titulava "Halcones peregrinos protegen de nuevo la Seu un siglo despúes". En principi, i sobretot amb la meva condició de president de la Federació Balear de Columbofília, el titular me va resultar curiós i vaig llegir la noticia, però la curiositat una vegada llegit es va convertir en sorpresa i indignació.

Me sorpren molt que es fomenti la instauració de falcons a la Seu per tal de fer por als coloms que viuen allà, i me sorpren més que a això ho avalin tecnics de la Conselleria de Medi Ambient. El motiu de la meva sorpresa (després convertida en indignació) es que hi poden posar els falcons que vulguin a la Seu, que no en fugirà cap de colom d'allà, ni n'agafaran cap per menjar.

Els falcons peregrins necessiten, per caçar, que els coloms agafin alçada per després llançar-se en picat a perseguir-les. Aquesta es l'única manera que tenen de caçar-les, ja que en vol recte els coloms són més ràpids i entre els edificis els falcons no son capaços de maniobrar amb la suficient rapidesa per perseguir a un hàbil colom. Els coloms salvatges que vuien a la ciutat, tant a la Seu com a la resta de la ciutat, mai volen per sobre dels edificis, en primera perque per sobreviure no els fa falta, i en segona per evitar que el falcó els pugui atacar, per tant el falcó mai n'agafa ni n'espanta cap.

Estic totalment d'acord en que la plaga de coloms que hi ha als edificis històrics i places de la ciutat són un greu problema (també ho son per nosaltres els colomistes, ja que ens entren als colomers per la gola del bon menjar i ens duen malalties no desitjades), però aquesta no es la solució, sinó que se n'hauria de cercar una altre, que segur que n'hi ha d'efectives i que no perjudiquen als coloms missatgers. 

Que es posin falcons a la Seu no serveix de res per protegir-la dels coloms. Aquests falcons, el que fan, es atacar els nostres coloms missatgers, ja que aquests si que volen en alçada. Ataquen als colomers que hi ha a Palma quan aquests entrenen els seus coloms i ataquen als coloms que competeixen quan creuen la ciutat de Palma per anar a les seves estimades llars. Tal vegada a una persona que no conegui el mon dels coloms això li pot semblar una tonteria, però nosaltres ciudam, entrenam, preparam,.... i estimam els nostres coloms; i quan els duim a una amollada hem de pregar perque no es trobin cap d'aquests falcons que ens l'agafi i se'l mengi, es molt trist. Nosaltres amollam els coloms des de distàncies de pocs quilòmetres als colomers fins a quasi 1000 km (Lisboa, Portugal), i resulta molt trist que un animal que ha volat, que ha lluitat per fer 1000 km quan arribi a Palma, es trobi amb un falcó que l'agafa com agafar una bossa de plastic que vola pel vent, ja que amb el cansament que porta el colom no té la força ni els reflexos per evitar l'atac de cap manera.....

El més sorprenent d'aquestes iniciatives de posar falcons, es que hi hagi uns tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, que ho avalin excusant-se en que ho fan per combatre la plaga de coloms salvatges que hi ha. Me pareix molt greu que aquests tècnics no tenguin coneixença de la manera de caçar que té el falcó peregrí, i que amb la seva ignorància perjudiquin greument un esport més que centenari com es la columbofília i posin el nostre futur en perill amb iniciatives sense sentit com aquesta.

 

BASTA DE VIOLÈNCIA! NO MÉS ASSASSINATS!

fusteret | 10 Agost, 2009 08:56

El motiu del meu escrit d'avui es per expressar el meu total rebuig a qualsevol tipus de violència, i pel que ha passat a la nostra illa aquests darrers dies, el meu rebuig a qualsevol acte de reivindicació que es faci mitjançant la violència.

L'atemptat del passat dia 30 i els artefactes explossius detonats a Palma ahir no condueixen a cap lloc. Tot el que no sigui utilitzar la paraula en les reivinidicacions no serveix per res. L'únic camí per a la solució de qualsevol conflicte es la paraula, qualsevol altre camí que s'agafi no condueix a cap tipus de solució.

Esteïm en un estat on hi ha llibertat d'expressió, per tant la manera de fer qualsevol reivindicació es la paraula. Ja que en el nostre país es pot disfrutar d'aquesta llibertat (cosa que no sempre ha estat així), ja es hora de que s'utilitzi, en lloc de sembrar la mort i el terror.

BASTA DE VIOLÈNCIA! NO MÉS D'ASSASSINATS!

 

 

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb